Obecnie coraz więcej osób interesuje się fotowoltaiką, czemu nie można się dziwić. Energia słoneczna jest nieskończona, a przy tym korzystanie z niej pozwala na znaczne obniżenie rachunków za prąd. Przez to inwestycja może się stosunkowo szybko zwrócić. Jest to również ukłon w stronę środowiska, ponieważ skorzystanie z tej technologii znacznie zmniejsza Twój ślad węglowy. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wielu formalności, a więc także wypełnieniu dokumentów przyłączeniowych.

Mikroinstalacja to instalacja bazująca na OZE (odnawialnych źródłach energii), której moc nie przekracza 50 kW. Musi ona zostać przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Zgłoszenie mikroinstalacji jest konieczne, jeśli spełnia ona kryteria dla swojej kategorii, a jej moc pozostaje nie większa od mocy przyłączeniowej. Należy też poinformować operatora o tym, czy jest się przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wykorzystującym energię na własne potrzeby.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien być złożony (listownie lub osobiście) co najmniej 30 dni przed planowanym przyłączeniem. Najpierw wejdź na stronę internetową swojego operatora, a następnie pobierz właściwy wzór. Będziesz także potrzebować kilku dokumentów, np. potwierdzających prawo do korzystania z danej nieruchomości. Potrzebny jest również plan instalacji, ewentualne pełnomocnictwo (jeśli korzysta się z pomocy pełnomocnika) oraz bilans mocy dla budynków wielolokalowych. Przedsiębiorca powinien mieć także wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia nie jest trudny do wypełnienia. Trzeba w nim zawrzeć takie informacje, jak: swoje dane, dane budynku, planowana moc mikroinstalacji, oświadczenie instalatora instalacji, a także opis wykorzystywanych urządzeń. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, operator poprosi o uzupełnienie potrzebnych informacji. Po jego złożeniu przedsiębiorstwo ma 30 dni na wydanie decyzji. Po pozytywnym rozpatrzeniu operator podłączy mikroinstalację do sieci. Dobrze wiedzieć, że jest to usługa darmowa. W razie negatywnej decyzji można zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki celem potwierdzenia jej rzetelności.

Korzystaj z profesjonalnej pomocy!

Przed jakąkolwiek współpracą należy dobrze sprawdzić podmiot, który zajmie się wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Jest to związane z faktem, że źle wykonany projekt może wiązać się z odmową dotyczącą przyłączenia do sieci. Zapewniamy, że znamy wszelkie wymagane normy i pracujemy zgodnie z wysokimi standardami. Oferujemy także pełne wsparcie oraz profesjonalne doradztwo. Wykonujemy zarówno mniejsze, jak i spore systemy fotowoltaiczne. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń, które wyróżniają się efektywnością, a przy tym wytrzymałością, dlatego przez długi czas będą spełniać swoje zadanie. Pomagamy klientom na każdym etapie współpracy, a więc świadczymy usługi serwisowe także po wygaśnięciu gwarancji.