Co więcej, zestaw fotowoltaiczny pozwala na zużywanie wytworzonej energii na bieżąco, a także na magazynowanie jej i sprzedawanie. Z tego rozwiązania można skorzystać praktycznie wszędzie, a ilość pozyskanej energii zależy przede wszystkim od siły promieniowania słonecznego. Dodatkowo na moc instalacji fotowoltaicznej wpływa wielkość dachu bądź wolnego gruntu, a także kąt nachylenia i intensywność zacienienia.

Co składa się na instalację fotowoltaiczną?

Instalacja fotowoltaiczna jest złożona z następujących części:

  • paneli fotowoltaicznych lub słonecznych, które są zbudowane z ogniw fotowoltaicznych,
  • licznika dwukierunkowego do fotowoltaiki, który jest odpowiedzialny za mierzenie przepływu prądu, a także za rozliczenie pobranej i tej wyprodukowanej przez Ciebie energii,
  • falownika, który odpowiada za zmianę stałego prądu na prąd zmienny, a więc na ten, który będzie używany w Twoim domu.

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Pewnie już wiesz, że licznik dwukierunkowy do fotowoltaiki jest koniecznym elementem każdej instalacji. Bez niego nie jest możliwa właściwa praca modułów, a co za tym idzie – produkcja energii. Do jego zadań należy przede wszystkim zliczanie pobranego już z sieci energetycznej prądu, a także tego, który został do niej przekazany, czyli wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne. Można więc powiedzieć, że licznik dwukierunkowy, w przeciwieństwie do tradycyjnych liczników jednokierunkowych, wbudowanych zasadniczo we wszystkie systemy elektryczne, działa obustronnie. Dzięki temu możesz rozliczać się z zakładem energetycznym zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Co prawda każdy właściciel systemu fotowoltaiki jest zobowiązany do zamontowania tego licznika, jednak nie trzeba się tym martwić, ponieważ montażem urządzenia zajmuje się zakład energetyczny. Co więcej, jako odbiorca energii nie ponosisz żadnych kosztów wymiany licznika. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek wymiany Twojego licznika na licznik dwukierunkowy do fotowoltaiki w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Pamiętaj o tym, że to urządzenie jest ważne także ze względu na oszczędności. Jeśli uruchomisz swój system fotowoltaiki z tradycyjnym jednokierunkowym licznikiem, nadwyżki energii będą rejestrowane jako energia pobrana. Skutkiem tego będą wysokie rachunki.

Oblicz ile zyskasz na fotowoltaice!

Jak czytać licznik dwukierunkowy?

Odczyt liczników dwukierunkowych do fotowoltaiki nie jest wcale skomplikowany. Rozliczenie opiera się na dwóch pomiarach – rzeczywistym oraz prognozowanym. Rozliczenie rzeczywiste służy do miesięcznego bądź kwartalnego rozliczania bieżącego zużycia energii elektrycznej,  natomiast rozliczenie prognozowane skupia się na nadpłatach i niedopłatach, a suma kosztów obliczana jest poprzez prognozowane zużycie energii. Kwota niezbędna do uregulowania ustanawiana jest na podstawie prognoz i szacunkowych pomiarów zużycia energii przez Twój dom. Jeśli zdecydujesz się na wybór rozliczenia w formie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, musisz pamiętać o tym, że należy zaokrąglić stan licznika do pełnych kWh. Nie zapomnij także o tym, że cyfrowe liczniki dwukierunkowe do fotowoltaiki są wyposażone w automatyczny odczyt, a więc same przesyłają dane o zużyciu do wybranego przez Ciebie operatora.

Licznik dwukierunkowy do fotowoltaiki pokazuje następujące dane:

  • aktualny i bieżący stan zużycia energii elektrycznej,
  • datę i godzinę,
  • aktualną taryfę prądu, czyli tak zwany kod OBIS.

Jeśli chodzi o taryfy prądu, to dzielą się one na jednostrefowe oraz wielostrefowe, a każda z nich ma oddzielny kod. W przypadku taryf jednostrefowych kod 1.8.0. pokazuje całkowite zużycie prądu, zaś kod 2.8.0. wskazuje na oddaną ilość energii elektrycznej do sieci operatora. Tak więc nie masz się czym martwić, gdyż zarówno montaż, jak i odczytywanie licznika dwukierunkowego to nic skomplikowanego.

Sama inwestycja w panele fotowoltaiczne z pewnością jest opłacalna, pozwala Ci zaoszczędzić, a także stanowi niewyczerpalne źródło energii elektrycznej. To tylko niektóre z zalet. Dzięki instalacji paneli masz wpływ na ochronę środowiska i nie przyczyniasz się do jego zanieczyszczenia. Odpowiednio dobrane moduły zapewniają więc nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także ekologiczne. Rynek energii słonecznej rozwija się bardzo dynamicznie, a tendencja do instalowania tego rodzaju źródła odnawialnego z pewnością jest wzrostowa. Pamiętaj także o tym, że istotne z punktu widzenia właścicieli fotowoltaiki są przeróżne programy dodatkowego wsparcia, dzięki którym można otrzymać zwrot części środków poniesionych na instalację.