Jak magazynować energię słoneczną?

Aktualnie dostępne są trzy sposoby magazynowania energii słonecznej:

net-metering – system, dzięki któremu możliwe jest wprowadzanie nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Pozwala on na przekazywanie nadmiaru wyprodukowanej energii do operatora. Oczywiście można ją później odebrać w stosunku 1:0,7 lub 1:0,8, w zależności od mocy instalacji w danym czasie. Jednak w zamian za usługę magazynowania, operator zabiera prosumentowi część energii.

maksymalne dostosowanie zużycia energii w stosunku do jej produkcji – ten sposób polega na zwiększeniu bieżącej konsumpcji energii wytwarzanej przez fotowoltaikę. W tym procesie pomocna okazuje się pompa ciepła. Używanie jej jest bardzo korzystne, gdyż magazynowany prąd można wykorzystać w stosunku 1:1.

magazynowanie energii przy pomocy wyodrębnionego sprzętu – wybierając tę metodę, konieczne jest zaopatrzenie się w akumulator do fotowoltaiki lub urządzenia umożliwiające przechowywanie nadmiaru energii. Należy pamiętać, że taki sprzęt musi pozwalać wykorzystywać nadwyżkę prądu w dowolnym momencie. Dużą zaletą tej metody jest fakt, że prosument może odebrać całą energię, która wyprodukowały panele, dzięki czemu nie ponosi żadnych strat.

Magazyn energii – co to jest?

W prawie polskim znajdują się trzy definicje określające, czym jest magazyn energii. Według Ustawy Prawo energetyczne jest on przyłączoną do sieci instalacją, która służy do przechowywania energii. Instalacja ta wykazuje zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Według Ustawy o rynku mocy magazyn jest urządzeniem posiadającym zdolność do dostawy mocy elektrycznej do systemu.

Natomiast Ustawa o OZE definiuje magazyn jako wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń,  które służą do przechowywania energii w dowolnej postaci i nie powodują emisji obciążających środowisko. Ponadto Ustawa o OZE zaznacza, że magazyn to sprzęt, który pozwala odzyskać, chociaż część energii.

Jak działa magazyn energii?

Produkowana przez panele energia kumuluje się w akumulatorze lub baterii (magazynie) i jest przetwarzana techniką elektrochemiczną. Wszystkie magazyny gromadzą energię, a następnie uwalniają ją dzięki reakcjom chemicznym, zachodzącym na styku elektrod i elektrolitu. Niestety w każdym magazynie poza pożądanym reakcjami, zachodzą także reakcje uboczne, przez które akumulatory tracą swoje cenne właściwości.

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje magazynów (akumulatorów). Największą popularnością cieszą się modele kwasowo-ołowiane. Mają one sporo zalet. Przede wszystkim są tanie, niezawodne i w pełni bezpieczne. Należy jednak regularnie kontrolować ich poziom naładowania, gdyż jeśli są często rozładowane, to tracą swoje właściwości.

Nieco lepszą opcją od akumulatorów kwasowo-ołowiowych, są magazyny litowo-jonowe. Charakteryzują się one wysoką trwałością i lekkością. Za ich wadę można uznać wyłącznie cenę.

W sprzedaży dostępne są również akumulatory litowo-jonowe, litowo-polimerowe i niklowo-kadmowe. Pierwsze z nich są wykorzystywane nie tylko w fotowoltaice, ale również w sprzętach elektronicznych i samochodach elektrycznych. Obecnie są one stosowane również jako stacjonarne magazyny energii. Niestety cechują się ona słabą stabilnością pracy.