Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce będzie obowiązywała nowa opłata mocowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Wiąże się to ze zwiększeniem wartości rachunków za miesięczne pobranie prądu. W poniższym tekście poznasz wszystkie niezbędne informacje na temat nadchodzących opłat. Sprawdź, co zmienia się w ustawie i jak wzrosną opłaty za energię elektryczną.

Czym jest nowa opłata mocowa i jakie są jej założenia?

Opłata mocowa to pakiet przepisów, który ustala wyższe kwoty za energię elektryczną. Oznacza to, że w nadchodzącym roku będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę za prąd. W 2021 r. może ona wynosić od 2,30 zł do 12,87 zł – w zależności od tego, jakie jest zużycie prądu w gospodarstwie domowym. Celem opłaty mocowej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli stałej, bezawaryjnej dostawy prądu.

Dlaczego została uchwalona?

Polski rząd umotywował ustanowienie nowej opłaty chęcią wsparcia podmiotów energetycznych, jakimi są polscy operatorzy przesyłający energię elektryczną wewnątrz całej infrastrukturalnej sieci elektroenergetycznej w Polsce. Niestety, od dawna wiadomo, że posiadamy jedne z najstarszych sieci przesyłowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Krajowe sieci przesyłowe z racji ich wieku wymagają nieustannych dodatkowych nakładów finansowych w związku z renowacją czy naprawą. Wiąże się to z coraz większymi kosztami z roku na rok.

Naciski ze strony UE

Ponadto Unia Europejska wciąż podnosi tzw. “opłaty klimatyczne” w ramach walki ze skutkami ocieplania się klimatu i negatywnymi zmianami, które mają miejsce na całej kuli ziemskiej. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej został więc zobowiązany do wprowadzenia w życie przepisów proekologicznych, które dotyczą metod wytwarzania energii. W Polsce w większości bazuje (w ponad 90%) na spalaniu węgla w elektrowniach konwencjonalnych, co przyczynia się do wytwarzania dwutlenku węgla, z którego emisją UE walczy już od lat.

Założenia dotyczące rozporządzenia rządowego – opłata mocowa 2021

Nowelizacja przepisów opisywanych mianem ustawy o energii elektrycznej zakłada podniesienie miesięcznej ceny jednostkowej za zużycie jednego kilowata (1 Kw) energii elektrycznej. Dotyczy to gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  • Wprowadzona do obiegu prawnego państwa ustawowa opłata mocowa ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne całemu kraju (stałe i bezproblemowe dostawy prądu do jego odbiorców indywidualnych i firmowych zwłaszcza w godzinach szczytu).
  • Z dodatkowo zebranej puli pieniężnej w ramach podatku sfinansowane zostanie bieżące utrzymywanie tzw. rezerw energii przez elektrownie węglowe.
  • Sama dopłata do rynku mocy od roku 2021 wynosić będzie już: od 2,30 zł do 12,87 zł za 1 Kw wyprodukowanego prądu w zależności od poboru.

Ważne! Wszystkie dodatkowe opłaty uzależnione będą od sumarycznego i okresowego zużycia prądu w gospodarstwie domowym, co 1-2 miesiące. Jednakże w stosunku do firm, stawki te będą nieco odmienne. Przykładowo: polskie firmy będą musiały uiścić dodatkową opłatę w wysokości: 0,0937 zł za każdy zużytą kWh energii pobranej w dni robocze. Opłata ma być naliczana w tzw. godzinach przemysłowych, czyli od godziny 7:00 do 21:00.

O ile wzrosną miesięcznie opłaty za prąd – dane szczegółowe

Okresowe opłaty za energię elektryczną, czyli wyliczone poszczególne stawki kwotowe, np. dla jednego gospodarstwa domowego w roku 2021, wynosić będą odpowiednio:

  • 1 stawka to: 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh,
  • 2 stawka to: 5,51 zł za zużycie od 500 kWh do 1200 kWh,
  • 3 stawka to: 9,19 zł przy zużyciu energii od 1200 kWh do 2800 kWh,
  • 4 stawka to: 12,87 zł za wykorzystanie energii powyżej 2800 kWh.[1]

W myśl nowego podatku i według jego ministerialnych założeń, przeciętna polska czteroosobowa rodzina (2+2) zużywa około 2400 kWh energii elektrycznej rocznie, a więc zapłaci w skali miesiąca o 9,19 zł więcej. Podsumowując to wszystko razem, rocznie będzie to jednak już stanowić kwotę rzędu 110,28 zł.

Już teraz wiadomo, ze stawki będą się zmieniać. Cyklicznie, co wrzesień, będą ogłaszane kwoty na następny rok oraz określane godziny, w których jest szczytowe zapotrzebowanie na prąd.

Oblicz ile zyskasz na fotowoltaice!

Opłata mocowa 2021 – czy można jej uniknąć?

Dlatego eksperci radzą, abyś jeszcze przed wejściem w życie ustawy mocowej w 2021 na spokojnie zastanowił się nad ewentualną zmianą operatora energetycznego. Możesz też podjąć próbę renegocjowania warunków finansowych dotyczących dostarczania prądu przez zakład energetyczny do Twojego domu lub siedziby Twojej firmy.

Co ważne, korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej, można uniknąć płacenia opłaty mocowej. Jednak tylko wtedy, jeśli Twoja mikroelektrownia wytworzy prąd pokrywający całościowe zapotrzebowanie Twojego domu, firmy czy zakładu. Niestety w ustawie nie znajduje się zapis, który wskazywałby, że prosumenci mogą liczyć na jakiekolwiek dodatkowe zniżki z tytułu posiadanej instalacji i że opłata mocowa nie będzie ich dotyczyć.

Opłata mocowa została więc wprowadzona w celu wsparcia spółek energetycznych, w tym skupionych wokół zakładów energetycznym oraz elektrowni i innych podmiotów, które na co dzień zajmują się produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej do odbiorców masowych. Dzięki zebranym środkom istniejące elektrownie mają zostać unowocześnione i mają powstać także nowe placówki.

Skutki wprowadzenia opłaty mocowej

Obowiązek uiszczenia nowej opłaty oraz podwyżka cen prądu w godzinach szczytu będzie miała znaczenie dla preferencji zużycia energii w przedsiębiorstwach. Właściciele firm będą musieli poddać weryfikacji grupy taryfowe, a także procesy produkcyjne, żeby móc ocenić zapotrzebowanie na energię elektryczną w czasie wysokich cen taryfowych. Firmy będą mogły obniżyć koszt dopłaty, jeśli zmniejszą zużycie prądu w godzinach szczytowych albo zainwestują we własne źródła energii. Szczegółowe informacje na temat nowej opłaty za energię elektryczną odnajdziesz na stronie Ministra Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki.


[1] https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9162,Informacja-nr-632020.html