Co to jest ulga termomodernizacyjna?

To nic innego jak możliwość odpisania od dochodów wydatków na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją już istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Może to być obiekt wolno stojący, bliźniaczy lub w zabudowie szeregowej, przy czym część budynku przeznaczona na cele użytkowe nie może przekraczać 30% jego powierzchni całkowitej. Odliczenie przysługuje wyłącznie właścicielowi lub współwłaścicielom obiektu mieszkalnego do wysokości faktycznie poniesionych przez niego kosztów, bez względu na sposób rozliczenia podatku (według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt). Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. W przypadku, gdy wysokość dochodów jest niższa niż wielkość wydatków poniesionych łącznie na docieplenie budynku, pompę ciepła i fotowoltaikę, ulgę termomodernizacyjną można odliczać w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż 6 lat po roku, za który dokonano pierwszego odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna — co można odliczyć?

Pełny wykaz środków, urządzeń i usług, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2489). Pomocne mogą być uaktualniane objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi termomodernizacyjnej dostępne na stronach Ministerstwa Finansów, gdzie na przykładach wyjaśniane jest praktyczne jej stosowanie. Można też skorzystać z kalkulatora ulgi termomodernizacyjnej w Internecie, gdzie łatwo i szybko dowiesz się, co obejmuje ulga termomodernizacyjna i jak ją obliczyć. Inwestor nie jest na przykład zobowiązany do wykonania audytu energetycznego budynku ani analizy termograficznej przed podjęciem prac termomodernizacyjnych, ale czynności te wchodzą w zakres tego, co można odliczyć w ramach ulgi. W przypadku fotowoltaiki ulga termomodernizacyjna dotyczy również instalacji zamontowanej na budynku gospodarczym lub na gruncie pod warunkiem, że służy poprawie bilansu energetycznego budynku mieszkalnego. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Oblicz ile zyskasz na fotowoltaice!

Ulga termomodernizacyjna — czego nie można odliczyć?

Nie można odliczyć wydatków na termomodernizację, które zostały podatnikowi refundowane z innych źródeł. Nie zalicza się do nich pożyczek ani kredytów, gdyż te obciążają finanse podatnika. Jeśli jednak otrzymał on dotację z WFOŚiGW, np. z programu “Czyste Powietrze”, to o tę kwotę musi zmniejszyć sumę wydatków, na które może uzyskać ulgę termomodernizacyjną. Nie da się odliczyć kosztów poniesionych na montaż pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej dla budynku mieszkalnego, który jeszcze nie został oddany do użytku. Nie można również dokonać odliczenia, gdy nie ma się tytułu prawnego (własności lub współwłasności) danego budynku. Ulga przysługuje podatnikowi bez względu na liczbę obiektów, których jest właścicielem i bez względu na jego procentowy udział w tej nieruchomości. Oznacza to, że podatnik, który jest właścicielem 10% budynku mieszkalnego i na jego termomodernizację wydał 50 tys. zł, będzie mógł całą tę kwotę wpisać do swojego zeznania podatkowego, natomiast właściciel trzech domów, w których zainwestował w termomodernizację po 50 tys. zł, będzie mógł odpisać maksymalnie 53 tys. zł, chyba że rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem, wówczas on również będzie mógł uwzględnić 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej w punkcie 6 części B formularza PIT-O.

Możliwość odliczenia wydatków na termomodernizację od dochodów oznacza w istocie zwrot kwoty podatku odpowiadającego pomniejszonemu w ten sposób dochodowi. Uwaga! Inwestycję termomodernizacyjną trzeba ukończyć w ciągu trzech lat po roku, w którym dokonało się pierwszego odliczenia. W przeciwnym razie całą kwotę uzyskanej ulgi trzeba będzie zwrócić.