Ulga Termomodernizacyjna

  • Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać od 2019 roku podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Kwota, jaką podatnik może odliczyć, w odniesieniu do przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych nie tylko na domu, ale we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem, sięga aż 53 tysięcy złotych.
  • Aby skorzystać z możliwości odliczenia należy opodatkować swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku. Oprócz tego należy opłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Warunkiem koniecznym otrzymania ulgi termomodernizacyjnej jest aby podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  • Kwota odliczenia to maksymalnie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.
O nas